דואגים לכל המשפחה

אודות החברה

א.תבל נכסים והשקעות בע"מ הוקמה בשנת 2001 החברה עוסקת בהשקעות בתחום הנדל"ן

בשנים האחרונות הרחבנו את הפעילות ואנו היום נותנים שרותי אדריכלות, עיצוב פנים, ניהול ופיקוח על פרויקטים פרטיים/ציבוריים

במסגרת הפעילות זיהנו את הצורך במוצר אשר מתאים לחצרות ולגינות בעל עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר ובעל אמינות גבוהה עם תקן אמריקאי

החברה עוסקת ביבוא של מוצרים כגון ריהוט גן ברמה הגבוהה ביותר ומייצגת בישראל  את חברת                   lifetime  האמריקאית                 

זהינו את הפוטנציאל הקיים במוצרים אלה תוך שילוב יופי חוזק ועמידות לאורך שנים

בעתיד החברה מתכוונת להרחיב את סל המוצרים המיובאים גם מחברת lifetime  וגם מוצרים מחברות נוספות שאתם אנו נמצאים בקשרי מסחר הדגש על מוצרים לבית לגינה ולחצרות ציבוריים תוך הקפדה על איכות מוצר ללא פשרות

 

הרצון הוא כי לאחר שאנו מעצבים את הבית ואת חצר הבית תינתן לכם האפשרות להשתמש במוצרים אשר נבדקן בקפידה והם משמשים אתכם לאורך זמן ללא צורך בתחזוקה שוטפת בגלל איכות החומרים ובגלל הבדיקות הקפדניות אשר מתבצעות ע"י החברה איתה אנו עובדים

 

זו הסיבה שבחרנו לעבוד ולהביא לכם מוצרים מבית חברת lifetime  המוכרת באיכות המוצרים שלה ובמגוון הרחב בתחום הספורט ומתקני לילדים בכל הגילאים.

1.  תנאים כללים

1.1. האתר משמש כאתר תדמיתי וסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים בישראל ובעולם.

1.2.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי משתמשי האתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילי האתר. ולכן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, ולתת את תשומת ליבו,  לתקנון תנאי השימוש זה, לרבות ההוראות הנוגעות למדיניות הפרטיות.

1.3.   א.תבל שומרים לעצמם את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדית וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם בו (וזאת החל מרגע פרסומו של הנוסח המעודכן, לאחר השינוי האמור, באתר). לפיכך, מומלץ למשתמשים לעיין בתנאים המפורטים בתקנון זה מעת לעת. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו (וזאת למען הסר ספק, אף אם המשתמש לא ידע בעת שימושו באתר על כך שהתקנון שונה). 

1.4.   נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

1.5.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

1.6.   השימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן כי הוא מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, נדרש להימנע משימוש באתר.

1.7.   מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי, לכל מגזר או מגדר.

1.8.   המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

1.9.   הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2. תקנון

2.1. אין לעשות כל  שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

2.2.  אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

2.3. אין לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. או לפגוע בכבודו או פרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

2.4.   אי עמידה במגבלות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין

2.5 האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונים והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

2.6.  באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי.

2.7. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שפרטי המוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני, אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בנסיבות כאמור.

3. ביטולים והחזרות.

3.1.   כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנותיו. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

3.2.   ניתן לבטל רכישת מוצר אשר נרכש באתר באמצעות הודעת מייל ל- tevel@atevel.co.il או שיחת טלפון למספר 08-6864444, שיפורטו בה שמו המלא של הרוכש ומספר תעודת הזהות שלו. וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד', לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק:

3.3.  בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, פחות עלות הסליקה על המוצר העומד על 10ש"ח לעיסקה. החזרת המוצר לחברה תיעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק.

3.4. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.

3.5. האתר רשאי לבטל עסקה במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו, על בסיסם נערכה ההזמנה. כמו כן במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", פעולות מלחמה, איבה או טרור ו/או עקב תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

3.6. עילה נוספת לביטול עסקה היא  אם יתברר לאתר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

במקרים בהם מבוטלת עסקה הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לרכישה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח (היה וכרטיס האשראי לא חויב במועד הודעת הביטול) או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

4. משלוחים

4.1 אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש, לכתובת אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

4.2 הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ללא חיוב בדמי משלוח. במקרה של איסוף עצמי, האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

4.3 דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (הובלה במנוף, הובלה מעבר לשלוש קומות, היעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו"ב). כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

4.4 מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש. מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיס האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה', ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון.

4.5 בנסיבות של איחור בשל כוח עליון, כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר לקבלת מוצר חלופי או לביטול העסקה והשבת כספם.

4.6 החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

5. פרטיות

5.1.   כללי

5.1.1.  החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

5.1.2.  תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

5.1.3.  כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

5.1.4.  מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 

5.2.   איסוף ושימוש במידע

5.2.1.  החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

5.2.2.  כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

5.2.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני / sms ואו באמצעי התקשרות האחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

5.2.4 בקשות הסרה מרשימות הדיוור שבמערכות המידע שלנו מתבצע בימי עסקים בלבד אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון השבתה וערבי זיכרון. על כן, הסרה בפועל תתבצע ככל הניתן בתוך 72 שעות אך לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים.

5.2.5.  האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

5.2.6.  משתמש שאינו רוצה לקבל עוגיות, יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך, עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמשים לזכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

5.3.   מסירת מידע לצד שלישי

5.3.1.  החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.3.2. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.3.3. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

5.3.4. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

5.3.5. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

5.3.6. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

5.3.7. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

5.3.8. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה ו/או לגופה של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.3.9. במקרה בו העבירה ו/או הנחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.3.10.  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5.4.   אבטחת מידע

5.4.1.  החברה עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

5.4.2.  החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

5.4.3.  החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התיקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות.

5.4.4.  כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשים וללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

5.4.5.  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

5.4.6 , החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

 

5.5.   יצירת קשר בנושא פרטיות

5.5.1.   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודות המשתמש אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, על המשתמש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני tevel@atevel.co.il

5.5.2.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון המשתמש למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלו, יש לשלוח דואר אלקטרוני ל- tevel@atevel.co.il . לחלופין, המשתמש מוזמן לשלוח מכתב לכתובת:  

רמז 4, גדרה

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיו המלאים של המשתמש, לרבות כתובת ודוא"ל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

6. אחריות החברה למוצר

אמנת השרות בחברה דוגלת באיכות ויעילות.
על כל המוצרים שנמכרים באתר חלה אחריות בהתאם לתעודת האחריות הניתנת עם קבלת המוצר, והאחריות למוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת אחריות.

על אף האמור בסעיף לעיל, בהעדר תעודת אחריות במוצר תהיה אחראיות למוצר
(12 חודשים מיום הרכישה) ותספק שירותי תיקונים ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעת
הרשת והחלטתה, החלפה של המוצר/החלק הפגום, בכפוף להצגת אסמכתה לרכישת המוצר
מלבד המקרים הבאים:

1.במקרה שנעשה שימוש לא סביר במוצר, זדון או רשלנות של  הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.

2.כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.

3. תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך.

4.ההתקנה ו/או השימוש בוצעו שלא על פי הוראות היצרן ו/או ,נאי השימוש.

בכל עניין בנושא, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, ואנחנו נעשה כל מאמץ להבין נכונה את צרכיכם ולהעניק לכם מענה הולם.